LA LLEI PELS RICS // LA SOLIDARITAT PELS REBELS vol. II

O com continuar fent de la justícia una farsa…

El dia 7 de març es va celebrar el segon judici – farsa contra dues de les quatre persones acusades de la usurpació del CSO La Chispa de Lleida. Un altre cop, amb una àmplia presència policial, va tenir lloc una concentració – casserolada a la plaça Sant Joan seguida d’una petita manifestació que va encerclar els jutjats; així doncs, una trentena de persones van voler mostrar, un altre cop, el seu rebuig a l’especulació urbanística que destrossa l’horta de Lleida i la seva solidaritat cap a les persones encausades per ser properes a un moviment polític.

El passat dimarts 14 de març de 2017 va sortir la sentència que, curiosament, és exactament igual a la dictada en l’anterior judici i condemna a les dues persones jutjades en aquesta ocasió, a 3 mesos de pena – multa a raó de 5 euros al dia. La sentència també dicta el desallotjament de totes les persones que estiguin a La Chispa. La condemna, a més, pretén que s’indemnitzi a l’empresa especulativa <UA S.L.> pels desperfectes a la façana.

I perquè diem que va ser una farsa aquest judici? Doncs perquè ja estava tot decidit des d’abans que comencés. En aquesta segona edició les advocades de la defensa van treure els draps bruts de l’acusació i van mostrar com l’empresa <Construccions Batlle i Cervera> que va efectuar el peritatge de les suposades “destrosses” a la façana de La Chispa pertany al “holding” Grup Cervera – Carràs que resulta ser el mateix al qual pertany l’empresa <UA S.L.> propietària de La Chispa… Quina casualitat no? Quin suculent negoci, si tot queda a casa… I si a sobre, com ja va quedar palès al primer judici, li sumem qua la xifra que van estipular al seu informe no respon a cap estudi «in situ» de les dimensions, els materials etc. de la façana de La Chispa, sinó que tot l’estudi dut a terme pel pèrit, es redueix al temps que dura el trajecte amb cotxe per la N-240 a l’alçada de La Chispa. Vergonyós…

En aquesta ocasió, les advocades de la defensa van apuntar que aquesta causa hauria d’haver anat per la via civil, ja que és un conflicte per la propietat d’un bé immoble, i que en aquests casos la via penal s’ha d’utilitzar com a últim recurs; que aquest procés hauria d’haver estat declarat il·legal ja que en tot procés penal la persona denunciant ha de ser-hi present, en aquest cas Antonio Cervera Garcia (propietari de UA S.L.), i no el gerent, que actualment ja no ho és, com va passar als dos judicis. Que durant aquests 9 anys d’okupació l’acusació no havia demanat el desallotjament cautelar, fet que denota el poc interès per la finca i per viure en ella…

També acusem als Mossos d’Esquadra de mentiders ja que van inventar-se que van identificar a les dues persones encausades mentre anaven en cotxe, quan cap d’elles tenia carnet de conduir; de dir que les persones acusades van manifestar que vivien a La Chispa quan això no era veritat, de fer judicis de valor dient que les persones identificades feien cara d’acabades de llevar i que havien pernoctat a la casa quan no en tenien ni idea perquè no havien fet un seguiment.

Per tot això acusem a la jutgessa Judith Arbonés Fadulla de conxorxar-se, descaradament, amb la fiscal i l’advocada de l’acusació: ja que no va voler recollir l’escrit de la defensa, no va tenir en compte totes les apreciacions i irregularitats que van dir les advocades defensores. Per seguir demanant una indemnització pels danys a la façana quan està demostrat que l’informe del pèrit és totalment nul i imparcial. Per dur a terme un judici polític contra l’okupació i condemnar a les persones encausades, no per la usurpació d’un immoble, sinó per ser properes a un moviment.

I és que després de veure com tots els polítics fan i desfan al seu aire, quan les forces de seguretat de l’Estat assassinen i torturen impunement, quan se’ls acusa passen de puntetes pel banc dels acusats i un cop condemnats les penes que se’ls imputen són irrisòries en comparació amb el seu delicte, i encara tenen la indecència de defensar l’Estat de Dret i la democràcia, però si tot està podrit! I vosaltres sou els primers. Tot això ho teníem clar, i després d’aquests dos judicis, no ens queden dubtes, la justícia és una farsa, un teatrí de marionetes, un espectacle sense sentiment, un joc en el que nosaltres sempre sortirem perdent. Ja sabem qui mou els fils, qui s’inventa els guions i qui dicta les regles, però malgrat tot, mai ens donarem per vençudes. Seguirem okupant cases abandonades per deixar de col·laborar amb la lògica mercantilista de la propietat privada, per lluitar contra l’especulació, per tenir espais on confabular, riure i plorar, per accedir a un habitatge digne i per construir una altre manera de viure. Seguirem sent rebels, indomables, apassionades, infatigables en la nostra lluita per un món nou i per la llibertat.

Per ells només hi ha un guió, unes regles, i es creuen que sempre serà així… Però a nosaltres mai ens han agradat les acotacions ni les regles i ja fa temps que vam tallar els fils de les nostres marionetes…

LA LEY PARA LOS ricos // LA SOLIDARIDAD PARA LOS REBELDES vol.II

O como continuar haciendo de la justicia una farsa…

El día 7 de marzo se celebró el segundo juicio – farsa contra dos de las cuatro personas acusadas de la usurpación del CSO La Chispa de Lleida. De nuevo, con una amplia presencia policial, tuvo lugar una concentración – cacerolada en la plaza San Juan seguida de una pequeña manifestación que rodeó los juzgados; así pues, una treintena de personas quisieron mostrar, de nuevo, su rechazo a la especulación urbanística que destroza la huerta de Lleida y su solidaridad hacia las personas encausadas por ser cercanas a un movimiento político.

El pasado martes 14 de marzo de 2017 salió la sentencia que, curiosamente, es exactamente igual a la dictada en el anterior juicio y condena a las dos personas juzgadas en esta ocasión, a 3 meses de pena – multa a razón de 5 euros al día. La sentencia también dicta el desalojo de todas las personas que estén en La Chispa. La condena, además, pretende que se indemnice a la empresa especulativa (UA S.L.) por los desperfectos en la fachada.

Y porque decimos que fue una farsa este juicio? Pues porque ya estaba todo decidido desde antes de que empezara. En esta segunda edición las abogadas de la defensa sacaron los trapos sucios de la acusación y mostraron cómo la empresa <Construcciones Batlle y Cervera> que efectuó el peritaje de las supuestas “destrozos” en la fachada de La Chispa pertenece al “holding” Grupo Cervera – Carras que resulta ser el mismo al que pertenece la empresa <UA SL> propietaria de la Chispa … Qué casualidad no? Qué suculento negocio, si todo queda en casa … Y si encima, como ya quedó patente en el primer juicio, le sumamos qua la cifra que estipularon en su informe no responde a ningún estudio “in situ” de las dimensiones, los materiales etc. de la fachada de La Chispa, sino que todo el estudio llevado a cabo por el perito, se reduce al tiempo que dura el trayecto en coche por la N-240 a la altura de La Chispa. Vergonzoso …

En esta ocasión, las abogadas de la defensa apuntaron que esta causa debería haber ido por la vía civil, ya que es un conflicto por la propiedad de un bien inmueble, y que en estos casos la vía penal debe utilizar como último recurso; que este proceso debería haber sido declarado ilegal ya que en todo proceso penal la persona denunciante estar presente, en este caso Antonio Cervera Garcia (propietario de UA SL), y no el gerente, que actualmente ya no lo es, como ocurrió en los dos juicios. Que durante estos 9 años de okupación la acusación no había pedido el desalojo cautelar, lo que denota el poco interés por la finca y para vivir en ella …

También acusamos a los Mossos de mentirosos ya que inventarse que identificaron a las dos personas encausadas mientras iban en coche, cuando ninguna de ellas tenía carné de conducir; de decir que las personas acusadas manifestaron que vivían en La Chispa cuando esto no era verdad, de hacer juicios de valor diciendo que las personas identificadas tenían cara de terminadas de levantar y que habían pernoctado en la casa cuando no tenían ni idea porque no habían hecho un seguimiento.

Por todo ello acusamos a la juez Judith Arbonés Fadulla de cabildeo a, descaradamente, con la fiscal y la abogada de la acusación: ya que no quiso recoger el escrito de la defensa, no tuvo en cuenta todas las apreciaciones e irregularidades que dijeron las abogadas defensoras. Para seguir pidiendo una indemnización por los daños en la fachada cuando está demostrado que el informe del perito es totalmente nulo e imparcial. Para llevar a cabo un juicio político contra la okupación y condenar a las personas encausadas, no por la usurpación de un inmueble, sino por ser cercanas a un movimiento.

Y es que después de ver como todos los políticos hacen y deshacen a su aire, cuando las fuerzas de seguridad del Estado asesinan y torturan impunemente, cuando se les acusa pasan de puntillas por el banquillo y una vez condenados las penas que les imputan son irrisorias en comparación con su delito, y aún tienen la indecencia de defender el Estado de Derecho y la democracia, pero si todo está podrido! Y ustedes son los primeros. Todo esto lo teníamos claro, y después de estos dos juicios, no nos quedan dudas, la justicia es una farsa, un teatrillo de marionetas, un espectáculo sin sentimiento, un juego en el que nosotros siempre saldremos perdiendo. Ya sabemos quien mueve los hilos, quien se inventa los guiones y quien dicta las reglas, pero a pesar de todo, nunca nos daremos por vencidas. Seguiremos okupando casas abandonadas para dejar de colaborar con la lógica mercantilista de la propiedad privada, para luchar contra la especulación, para tener espacios donde confabular, reír y llorar, para acceder a una vivienda digna y para construir otra manera de vivir . Seguiremos siendo rebeldes, indomables, apasionadas, infatigables en nuestra lucha por un mundo nuevo y por la libertad.

Para ellos sólo hay un guión, unas reglas, y se creen que siempre será así … Pero a nosotros nunca nos han gustado las acotaciones ni las reglas y ya hace tiempo que cortamos los hilos de nuestras marionetas.

 

Anuncis